Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Protokół z naboru na stanowisko n - ela psychologa szkolnego - oferta nr 05_2013

Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert – nr 05.2013 na stanowisko nauczyciela – psychologa szkolnego w szkole od 1 września 2013r.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Goś Agnieszka

Warszawa

2.

Kaczmarczyk Anna

Warszawa

3.

Ciborowska Dorota

Warszawa

4.

Karkoszka Aleksandra

Warszawa

5.

Sochaj Sylwia

Mościbrody

6.

Kulesza Joanna

Warszawa

7.

Osytek Pochwicka Edyta

Warszawa

8.

Gromek Katarzyna

Warszawa

9.

Kołodziejska Magdalena

Warszawa

10.

Rusiecka Katarzyna

Marki

11.

Godlewska Anna

Warszawa

12.

Michałek Edyta

Ząbki

13.

Komorowska Kinga

Warszawa

14.

Bisztyga Elżbieta

Warszawa

15.

Dawidek Agnieszka

Warszawa

16.

Mikulska Ewelina

Legionowo

17.

Sekulska - Tylenda Agnieszka

Warszawa

18.

Drewnowska Anna

Warszawa

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela – psychologa szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi została wybrana Pani Agnieszka Goś. Pani Goś wykazała się bogatą wiedzą merytoryczną z zakresu psychologii i pedagogiki dziecięcej, znajomością zadań stawianych psychologowi w szkole zgodnie z wymogami prawa i specyfiką placówki. Wykazała się umiejętnością organizacji pracy własnej i zawodowej, otwartością na własny rozwój. Wykazała się wiedzą w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych dzieci oraz znajomością metod i form pracy z dziećmi i uczniami potrzebującymi wsparcia psychologicznego.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2013-09-02
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2013-09-02
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2013-09-03
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-09-03
Wersja standardowa