Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Protokół z naboru na stanowisko n - ela o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym - oferta 04_2013

Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert – nr 04_2013 na stanowisko nauczyciela – pedagoga wspomagającego w szkole od 1 września 2013r.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Magdalena Walicka

Warszawa

2.

Magdalena Rulińska

Marki

3.

Ewa Kania

Garwolin

4.

Emilia Zamiechowska

Zielonka

5.

Izabela Andrysiak

Warszawa

6.

Marzena Zielińska

Warszawa

7.

Monika Bujak

Warszawa

8.

Monika Banasiak

Warszawa

9.

Adam Piguła

Warszawa

10.

Marta Glińska

Warszawa

11.

Monika Szymonik

Warszawa

12.

Joanna Bortnowska

Ząbki

13.

Krzysztof Barwiński

Warszawa

14.

Jolanta Dudek

Sokołów Podlaski

15.

Ewa Stanisławek

Radom

16.

Monika Modzelewska

Warszawa

17.

Zuzanna Niemyjska

Warszawa

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela – pedagoga wspomagającego w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi zostały wybrane Panie: Magdalena Walicka i Magdalena Rulińska. Obie panie wykazały się bogatą wiedzą merytoryczną z zakresu proponowanego stanowiska, znajomością zagadnień dotyczących pracy na podobnym stanowisku, umiejętnością organizacji pracy własnej, znajomością metodyki i form pracy z dziećmi chorymi. Wykazały się wiedzą w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych dzieci oraz umiejętnościami dostosowywania metod i form pracy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci chorych. Posiadają przynamniej 1 rok pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracując m.in. z dziećmi autystycznymi w grupach integracyjnych.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2013-06-28
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2013-06-28
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2013-06-28
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-07-01
Wersja standardowa