Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Protokół z naboru na stanowisko Wychowawca świetlicy, nauczuciel plastyki - Oferta nr 04_2014

Lista osób, które spełniły kryteria rekrutacji na stanowisko nauczyciela wychowawcy świetlicy, nauczyciela plastyki (nr ogłoszenia – 04/2014) i stawiły się na rozmowę kwalifikacyjną.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Artur Krysiak

Warszawa

2.

Beata Błachnio

Warszawa

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela wychowawcy świetlicy, nauczyciela plastyki - został wybrany Pan Artur Krysiak. Pan Artur Krysiak wykazał się bogatą wiedzą z zakresu rodzaju prowadzonych zajęć w świetlicy szkolnej, zwłaszcza zajęć plastycznych. Zna metody i formy pracy z uczniami. Potrafi rozpoznawać potrzeby dzieci, organizować zajęcia zgodnie z potrzebami grupy wychowawczej i ramowym planem dnia. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

6 ofert złożonych w terminie nie spełniało wymogów formalnych (spełnienie kryterium kwalifikacje nauczycieli). Ci nauczyciele nie zostali dopuszczeni do rozmowy.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2014-07-02
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2014-07-02
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2014-07-02
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-07-03
Wersja standardowa