Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Protokół z naboru na stanowisko Pomoc nauczyciela - Ofera nr 03 - 2015

Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert – nr oferty 03.2015 na stanowisko pomocy nauczyciela w szkole od 1 września 2015r. i zakwalifikowały się do rozmowy na ww stanowisko. Kandydaci zostali uszeregowani wg. liczby uzyskanych punktów.

Lp.

Imię i nazwisko

Zgłoszenie się na rozmowę

Miejsce zamieszkania

1.

Katarzyna Jankiewicz

obecna na rozmowie

Warszawa

2.

Elżbieta Galińska Dajnowska

Warszawa

3.

Irina Loika

Warszawa

4.

Anna Tyłek

Warszawa

5.

Beata Tonders

nie zgłosiła się na rozmowę

Warszawa

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi wybrana została Pani Katarzyna Jankiewicz. Pani Jankiewicz wykazała się wystarczającą wiedzą merytoryczną z zakresu oferowanego stanowiska, znajomością podstaw pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Posiada wiedzę na temat rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci/uczniów. Potrafi organizować pracę i wspierać zarówno dzieci jaki i nauczyciela w procesie edukacyjno – wychowawczym i opiekuńczym. Posiada doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2015-09-13
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2015-09-13
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2015-09-15
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-09-16
Wersja standardowa