Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Protokół z naboru na stanowisko Pedagog szkolny - interwencyjny - Oferta nr 01_2014

Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert – nr 01.2014 na stanowisko nauczyciela – pedagoga interwencyjnego w szkole od 1 września 2014r.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Kicińska Korab Patrycja

Warszawa

2.

Kłączyńska Emilia

Chojnice

3.

Banasiewicz Magdalena

Warszawa

4.

Gajak Beata

Warszawa

5.

Mazurkiewicz Monika

Warszawa

6.

Maćkowska Paulina

Warszawa

6.

Bytniewska Joanna

Warszawa

7.

Stopa Karolina

Warszawa

8.

Wnuk Wojciech

Marki

9.

Sulecka Barbara

Warszawa

10.

Zalewski Adrian

Wołomin

11.

Gomółka Małgorzata

Warszawa

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela – pedagoga interwencyjnego w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi wybrana została Pani Kicińska Korab Patrycja. Pani Kicińska - Korab wykazała się bogatą wiedzą merytoryczną z zakresu pedagogiki dziecięcej, znajomością zadań stawianych pedagogowi w szkole zgodnie z wymogami prawa i specyfiką placówki. Wykazała się umiejętnością organizacji pracy własnej i zawodowej, otwartością na rozwój placówki. Wykazała się wiedzą w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci/uczniów oraz znajomością metod i form pracy z dziećmi i uczniami potrzebującymi wsparcia pedagogicznego. Potrafi pracować z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2014-06-30
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2014-06-30
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2014-07-01
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-07-01
Wersja standardowa