Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Protokół z naboru na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego (6 lat) - Oferta nr 03_2014

Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert – nr 03.2014 na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego (6 lat) od 1 września 2014r.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Mularczyk Magdalena

Warszawa

2.

Prus Monika

Warszawa

3.

Antoszkiewicz Justyna

Warszawa

4.

Szwech Michalska Katarzyna

Warszawa

5.

Rybacka Monika

Warszawa

6.

Rozbiewska Karolina

Warszawa

7.

Brudnowska Lidia

Warszawa

8.

Liwak Iwona

Warszawa

9.

Malecka Katarzyna

Warszawa

10.

Janczak Agnieszka

Warszawa

11.

Dzwonka Anna

Radom

12.

Kopczewska Ewa

Warszawa

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego została wybrana Pani Mularczyk Magdalena. Pani Mularczyk wykazała się bogatą wiedzą merytoryczną wymaganą na proponowanym stanowisku, znajomością podstawy programowej wychowania przedszkolnego, umiejętnością organizacji pracy własnej i pracy z grupą przedszkolną. Wykazała się znajomością metodyki i form pracy z dziećmi 6 -letnimi oraz wiedzą na temat rozpoznawania potrzeb edukacyjnych dzieci. Umiejętnie dostosowywała metody i formy pracy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada przynamniej 1 rok pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2014-06-30
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2014-06-30
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2014-07-01
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-07-01
Wersja standardowa