Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Protokół z naboru na stanowisko Asystent nauczyciela - Oferta nr 02_2014

Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert – nr 02.2014 na stanowisko asystenta nauczyciela/pomocy nauczyciela w szkole od 1 września 2014r.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Skierczyńska Sylwia

Warszawa

2.

Prus Monika

Warszawa

3.

Sulecka Barbara

Warszawa

4.

Janczak Agnieszka

Warszawa

5.

Gomółka Małgorzata

Warszawa

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta nauczyciela/pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi wybrana została Pani Skierczyńska Sylwia. Pani Skierczyńska wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej, znajomością zadań stawianych asystentowi w szkole zgodnie z wymogami prawa i specyfiką placówki. Wykazała się umiejętnością organizacji pracy własnej i zawodowej, otwartością na potrzeby szkoły. Wykazała się wiedzą na temat rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci/uczniów oraz znajomością metod i form pracy z dziećmi i uczniami potrzebującymi wsparcia. Potrafi organizować pracę i wspierać terapeutycznie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2014-06-30
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2014-06-30
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2014-07-01
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-07-01
Wersja standardowa