Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Protokół z naboru na stanowisko Asystent nauczyciela - Oferta nr 01 - 2015

Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert – nr 01.2015 na stanowisko asystenta nauczyciela w szkole od 1 września 2015r. i zakwalifikowały się do rozmowy na ww stanowisko. Kandydaci zostali uszeregowani wg. liczby uzyskanych punktów.

Lp.

Imię i nazwisko

Zgłoszenie się na rozmowę

Miejsce zamieszkania

1.

Elżbieta Galińska Dajnowska

obecna na rozmowie

Warszawa

2.

Agnieszka Mazurek

Warszawa

3.

Irina Loika

Warszawa

4.

Martyna Dopierała – Gać

Warszawa

5.

Beata Tonders

nie zgłosiła się na rozmowę

Warszawa

6.

Anna Demidowska

Warszawa

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta nauczyciela (2 etaty) w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi wybrane zostały:

1.      Pani Elżbieta Galińska Dajnowska

2.      Pani Agnieszka Mazurek

W związku z rezygnacją pani Agnieszki Mazurek została wybrana na stanowisko asystenta nauczyciela pani Irina Loika.

Kandydatki wykazały się wiedzą merytoryczną z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej, znajomością zadań stawianych asystentowi w szkole zgodnie z wymogami prawa i specyfiką placówki. Wykazały się umiejętnością organizacji pracy własnej i zawodowej, otwartością na potrzeby szkoły. Posiadają wiedzę nt. rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci/uczniów oraz znajomością metod i form pracy z dziećmi i uczniami potrzebującymi wsparcia. Potrafią organizować pracę i wspierać terapeutycznie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2015-09-13
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2015-09-13
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2015-09-15
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-09-16
Wersja standardowa