Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Protokół - uzupełnienie naboru - oferta nr 02_2013

Dyrektor szkoły informuje, że w wyniku naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego (oferta nr 02_2013) wybrano dodatkowo nauczycieli na zastępstwo na rok szkolny 2013/2014 do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej, na zastępstwo do prowadzenia zajęć w grupie przedszkolnej 6 latków.

Pani Agata Gromadzka została wybrana na stanowisko nauczyciela terapeuty do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej. Pani Gromadzka posiada wymagane prawem kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju zajęć i wystarczające doświadczenie do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi. Jest nauczycielem kontraktowym.

Pani Małgorzata Rola została wybrana na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego do prowadzenia zajęć z dziećmi 6 - letnimi. Jest nauczycielem mianowanym i posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wykazała się wiedzą na temat form i metod pracy z dziećmi w tym wieku oraz znajomością podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W wyniku uzupełniającego rozpatrzenia złożonych dokumentów przez nauczycieli na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego (oferta nr 02_2013) dokonano wyboru kandydatki na stanowisko nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Złożone dokumenty zostały ponownie zweryfikowane pod kątem posiadanego doświadczenia w pracy z uczniami w klasach I-III. W wyniku postępowania została wybrana Pani Iwona Luma. Kandydatka posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z uczniami w klasach I-III, jest nauczycielem mianowanym. Wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu proponowanego stanowiska, znajomością podstawy programowej kształcenia ogólnego, umiejętnością organizacji pracy własnej. Wykazała się wiedzą na temat rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów oraz umiejętnościami dostosowywania metod i form pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2013-07-21
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2013-07-21
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2013-07-21
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-07-22
Wersja standardowa