Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Oferta pracy nr 03_2015 - Pomoc nauczyciela

Oferta pracy nr 03_2015 - Pomoc nauczyciela

  Drukuj
 

Szkoła Podstawowa nr 114                                                   Warszawa, dn. 07.07.2015r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114.03.2015

OGŁOSZENIE

 

o naborze na wolne stanowisko nr 03.2015

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Pomoc nauczyciela

Wymiar etatu

cały etat

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

·      spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o zaburzeniach rozwojowych, zachowania i emocji – z nadpobudliwością ruchową oraz dysfunkcjami ruchowymi oraz innych sprawiających problemy adaptacyjno – wychowawcze

·      reagowanie na zachowania opozycyjno – buntownicze

·      współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym

·      pomaganie nauczycielom przy organizacji zajęć

·      pomaganie przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci młodszych oraz w innych czynnościach samoobsługowych dzieci

·      ładowanie zasilaczy notebooków uczniowskich  mobilnej pracowni komputerowej

·      w okresie przerw świątecznych i wakacji wykonywanie obowiązków woźnej: zamiatanie korytarza, wycieranie parapetów, kurzu z mebli, sprzętów, gablot, mycie drzwi, lamperii oraz wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez dyrekcję placówki

·      przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej

·      wykonanie innych poleceń zleconych prac przez dyrektora na rzecz placówki

Wykształcenie

średnie

wymagania konieczne

staż pracy wymagany ogółem - 2 lata; Staż pracy na podobnym stanowisku - 1 rok

umiejętność współpracy w zespole; wysoka kultura osobista

odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe

miła aparycja, sumienność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, punktualność

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia) należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 21.08.2015r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów jest 21 sierpnia 2015r.) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy Nr 3.2015”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie. Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń szkoły. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 10-07-2015
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 10-07-2015
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 13-07-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-07-2015
Liczba odwiedzin: 956