Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Oferta pracy nr 03 / 2016 o naborze na wolne stanowisko - Nauczyciel - wychowawca świetlicy

Oferta pracy nr 03 / 2016 o naborze na wolne stanowisko - Nauczyciel - wychowawca świetlicy

  Drukuj
 

Oferta pracy nr 03/2015

Szkoła Podstawowa nr 114                                    Warszawa, dn. 15.06.2016r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

ul. Remiszewska 40

03-550 Warszawa

 

SP114/03/2016

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 03/2015

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Nauczyciel – wychowawca świetlicy

Wymiar etatu

26h/cały etat

Liczba etatów

2

Główne obowiązki

1.      Prowadzenie od 1 września 2015r. zajęć wychowawczo-opiekuńczych z elementami muzyki z uczniami  z klas I-III i kl. IV-VI zgodnych z programem szkoły oraz z miesięcznymi planami pracy świetlicy.

2.       Dostosowywanie programu zajęć i wymagań do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

  1. Współpraca z kierownikiem świetlicy i nauczycielami wychowawcami świetlicy.
  2. Prowadzenie wymaganej  dokumentacji.
  3. Integrowanie  zespołu wychowawczego.
  4. Praca w zespole samokształceniowym.
  5. Współpraca z kierownikiem świetlicy i nauczycielami wychowawcami
  6. Współpraca z rodzicami.
  7. Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły;

Wykształcenie

Wyższe magisterskie lub licencjackie – kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej jako nauczyciel (przygotowanie pedagogiczne).

Wymagania konieczne

·         doświadczenie  w pracy jako nauczyciel,

·         staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 1 rok na podobnym stanowisku nauczyciela;

·         umiejętność gry na instrumencie muzycznym (np. pianino lub gitara)

·         umiejętności plastyczne (np. orgiami)

·          dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;

·         umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci;

·         indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami;

·         umiejętność dostosowywania wymagań do możliwości dzieci;

·         wysokie umiejętności wychowawcze;

·         umiejętność  współpracy z rodzicami;

·         umiejętność współpracy w zespole;

·         otwarta postawa wobec dzieci i ich problemów,

·         umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych;

·         znajomość technologii informacyjnej;

·         umiejętność organizacji zajęć zgodnych z potrzebami grupy wychowawczej i ramowym planem dnia;

·         komunikatywność; kreatywność

·         wysoka kultura osobista;

·         odporność na stres;

·         asertywność;

·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

·          dobry stan zdrowia;

wymagania dodatkowe

Miła aparycja, sumienność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, punktualność.

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 2002r. (Dz.U. z 2015 r. poz.2135 ze zm.) list motywacyjny, oświadczenie kandydata o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia), należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 30 czerwca 2015r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 03/2015”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, którzy przeszli pomyślnie analizę formalną dokumentów.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 16-06-2016
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 16-06-2016
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 16-06-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-06-2016
Liczba odwiedzin: 962