Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Oferta pracy nr 01 / 2016 o naborze na wolne stanowisko - Informatyk

Oferta pracy nr 01 / 2016 o naborze na wolne stanowisko - Informatyk

  Drukuj
 

Szkoła Podstawowa nr 114                                                   Warszawa, dn. 13.06.2016r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114/01/2016                                    

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 01/2016

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Informatyk

Wymiar etatu

0,7 etatu (28 godz.) od 01.09.2016r.

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

- konserwacja komputerów, serwerów, routerów, monitorów i urządzeń peryferyjnych

- konserwacja oprogramowania zainstalowanego na komputerach,

- konserwacja pasywnych i aktywnych urządzeń lokalnej sieci komputerowej

- konserwacja biurowych stacji komputerowych

- konserwacja routerów dostępowych do Internetu DSL

- konserwacja i weryfikacja działania procesu tworzenia kopii zapasowych danych

- przeglądach serwisowych stacji komputerowych dwa razy w miesiącu

- przeglądach sieci komputerowej (połączeń miedzy komputerami i dostępu do internetu)

- przeglądach oraz aktualizacjach routerów dostępowych

- opiece nad legalnością oprogramowania (kontrola licencji)

- opiece nad aktualnością licencji czasowych

- cyklicznych aktualizacjach systemów operacyjnych

- cyklicznych aktualizacjach aplikacji komputerowych

- opiece technicznej nad aplikacjami biurowymi

- pomocy z zakresu obsługi aplikacji i systemu operacyjnego

- przywracaniu systemu operacyjnego z „System Recovery Partition” lub stworzonej kopii bezpieczeństwa

- podłączaniu nowych urządzeń oraz wymiana istniejących tj: myszy, klawiatury, napędy, pendrive’y, monitory, drukarki i skanery

- zdalnym wsparciu telefonicznym

- pełnej konfiguracji nowego komputera

- nowej instalacji systemu operacyjnego

- instalowaniu wszystkich uaktualnień

- usługach związanych z awarią oprogramowania takich jak: odzyskiwaniu systemu operacyjnego oraz utraconych danych, oczyszczaniu komputera z wirusów  i programów spyware w celu odzyskania stabilności systemu i odzyskania danych.

- dbanie o legalność zainstalowanego oprogramowania, informowanie o nielegalnych kopiach.

- czuwanie nad bezpieczeństwem sieci oraz aktualizowanie Polityki Bezpieczeństwa,

- aktualizacja strony internetowej: www.sp114.edu.pl

- archiwizacja danych na trwałych i nietrwałych nośnikach danych

 

Wykształcenie

średnie / wyższe informatyczne

wymagania konieczne

Staż pracy wymagany ogółem – 5 lat,  Staż pracy na podobnym stanowisku 3 lata, umiejętność współpracy w zespole, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe

Dyspozycyjność, sumienność, zdyscyplinowanie

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia), należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40,  03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 24 czerwca 2016 r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów jest 24 czerwca 2016 r.) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 01/2016”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający wymagania formalne. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 20-06-2016
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 20-06-2016
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 20-06-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-06-2016
Liczba odwiedzin: 853