Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Oferta pracy Nr 04 / 2016 - Kontroler ruchu

Oferta pracy Nr 04 / 2016 - Kontroler ruchu

  Drukuj
 

Szkoła Podstawowa nr 114                                 Warszawa, dn. 06.07.2016r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114.04.2016

 

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko pracy - Kontroler ruchu - nr 04.2016

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Kontroler ruchu – opiekun dzieci i młodzieży w czasie przejścia przez jezdnię

Wymiar etatu

cały etat

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

·         przeprowadzanie dzieci przez przejście dla pieszych (ulica  Handlowa)

·         pomoc pieszym w przechodzeniu przez przejście

·         zwracanie uwagi uczniom na niewłaściwe zachowania

·         właściwa współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

·         kontakt z rodzicami uczniów

·         wykonywania innych poleceń zleconych prac przez dyrektora

Wykształcenie

zawodowe/średnie

Wymagania konieczne

odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe

miła aparycja, sumienność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, punktualność

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”, CV, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 22.08.2016r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów jest 22 sierpień 2016r.) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy Nr 4.2016”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający wymagania formalne. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ewentualne dotychczasowe zatrudnienie. Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń szkoły. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Warunkiem podjęcia pracy będzie ukończony kurs dla kontrolerów ruchu, na który skieruje pracodawca.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 12-07-2016
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 12-07-2016
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 12-07-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-07-2016
Liczba odwiedzin: 796