Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Oferta nr 05_2013 - psycholog szkolny

Oferta nr 05_2013 - psycholog szkolny

  Drukuj
 

Oferta pracy nr 05/2013

Szkoła Podstawowa nr 114                                   Warszawa, dn. 11.07.2013r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114.05.2013

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 05.2013

 

nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka

stanowisko

psycholog szkolny

wymiar etatu

25h/cały etat

liczba etatów

1

główne obowiązki

1.    przeprowadzanie psychologicznych badań, obserwacji i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i uczniów, w tym diagnozowanie możliwości rozwojowych, przyczyn trudności szkolnych, wychowawczych i emocjonalnych, mocnych stron

2.    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka/ucznia

3.    określenie odpowiednich form pomocy psychologicznej, działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli

4.    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychopedagogicznej dla dzieci/uczniów i rodziców, nauczycieli w terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej

5.    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom, zachowanie poprzez inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej

6.    popularyzacja wiedzy psychologicznej dotyczącej wychowania, skutecznego uczenia się i efektywnego przezwyciężania trudności szkolnych, wychowawczych i emocjonalnych z wykorzystaniem prelekcji, instruktażu, zajęć warsztatowych dla dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli

7.    wspieranie nauczycieli w działaniach wychowawczych i profilaktycznych

8.    prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z dziećmi/uczniami

9.    prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi/uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

10.wykonywanie innych zadań statutowych szkoły

wykształcenie

wyższe magisterskie/kierunkowe – psychologia z przygotowaniem pedagogicznym

wymagania konieczne

·      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci/uczniów

·      indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci/uczniów, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami

·      wysokie umiejętności wychowawcze

·      umiejętność współpracy z rodzicami

·      umiejętność współpracy w zespole

·      komunikatywność

·      wysoka kultura osobista i takt pedagogiczny

·      otwarta postawa wobec dzieci/uczniów na ich problemy

·      umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych

·      znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnej

·      odporność na stres

·      asertywność

·      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·      dobry stan zdrowia

wymagania dodatkowe

miła aparycja, sumienność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność

 

Mile widziane dodatkowe szkolenia z zakresu mediacji, terapii psychologicznej oraz doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024”, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, a w przypadku zatrudnienia świadectwa pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 12 sierpnia 2013r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 05/2013”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 15-07-2013
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 15-07-2013
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 18-07-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-07-2013
Liczba odwiedzin: 1622