Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Oferta nr 02_2013 - nauczyciel wychowania przedszkolnego (5 i 6 lat)

Oferta nr 02_2013 - nauczyciel wychowania przedszkolnego (5 i 6 lat)

  Drukuj
 

Oferta pracy nr 02/2013

Szkoła Podstawowa nr 114                                       Warszawa, dn. 23.05.2013r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114/02/2013

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 02/2013

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Nauczyciel – wychowanie przedszkolne (5 i 6 lat)

Wymiar etatu

22h/cały etat

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

1.      Prowadzenie zajęć z zakresu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.      Dokonywanie diagnoz i obserwacji  dzieci w odniesieniu do oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i społecznych.

3.      Rozpoznawanie potrzeb dzieci, współpraca w tym zakresie z rodzicami i terapeutami pracującymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.      Dostosowywanie programu i wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

5.      Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

6.      Integrowanie grupy.

7.      Przygotowywanie dzieci do różnorodnych przedsięwzięć i konkursów, współpraca w tym zakresie z rodzicami.

8.      Praca w zespole przedmiotowym.

9.      Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.

Wykształcenie

Wyższe magisterskie/kierunkowe – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna;

Wymagania konieczne

·      staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 1 rok na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej

·      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci

·      umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci

·      indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami

·      umiejętność dostosowywania wymagań do możliwości dzieci

·      wysokie umiejętności wychowawcze

·      umiejętność  współpracy z rodzicami

·      umiejętność współpracy w zespole

·      otwarta postawa wobec dzieci i ich problemów

·      umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych

·      znajomość technologii informacyjnej

·      dbałość o estetykę, czystość i porządek w sali

·      komunikatywność

·      wysoka kultura osobista i takt pedagogiczny

·      odporność na stres

·      asertywność

·      odpowiedzialność

·      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·      dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe

znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym; zdolności plastyczne i muzyczne; miła aparycja, sumienność i odpowiedzialność; dyspozycyjność, zdyscyplinowanie; punktualność

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia) należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 14 czerwca 2013r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 01/2013”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 24-05-2013
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 27-05-2013
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 28-05-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-05-2013
Liczba odwiedzin: 1975