Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Oferta nr 02_2012 - nauczyciel j. angielskiego

Oferta nr 02_2012 - nauczyciel j. angielskiego

  Drukuj
 

Oferta pracy nr 02/2012

Szkoła Podstawowa nr 114                                                              Warszawa, dn. 04.06.2012r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114/02/2012

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 02/2012

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Nauczyciel języka angielskiego

Wymiar etatu

18h/cały etat

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

1.    Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w klasach III – V

2.    Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

3.    Przeprowadzanie sprawdzianów, diagnoz okresowych postępów uczniów, analiza wyników nauczania

4.    Praca z uczniem w sposób zindywidualizowany

5.    Rozpoznawanie potrzeb uczniów

6.    Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli humanistów

7.    Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego zgodnych z potrzebami uczniów

8.    Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły

wykształcenie

Wyższe magisterskie/kierunkowe/przygotowanie pedagogiczne

wymagania konieczne

staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 1 rok; wysokie umiejętności wychowawcze; umiejętność  współpracy z rodzicami; doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych (typu etwinning, Comenius, inne); umiejętność współpracy w zespole; komunikatywność; wysoka kultura osobista; odporność na stres; asertywność; odpowiedzialność; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; dobry stan zdrowia

wymagania dodatkowe

miła aparycja, sumienność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia), należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 22 czerwca 2012r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 02/2012”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 11-06-2012
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 11-06-2012
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 12-06-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-06-2012
Liczba odwiedzin: 1661