Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na ochronę fizyczną mienia od 1 stycznia 2022r.
Data ostatniej modyfikacji
2021-12-13
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.
Data ostatniej modyfikacji
2021-11-16
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na ochronę fizyczną mienia
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-01
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Ogłoszenie wyników konkursu
Data ostatniej modyfikacji
2019-12-27
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020r
Data ostatniej modyfikacji
2019-12-17
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020r
Data ostatniej modyfikacji
2019-11-18
Informacja o wyborze oferty w konkursie na ochronę fizyczną mienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-01-07
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia w okresie 01 .01. 2019 - 31. 12. 2019r.
Data ostatniej modyfikacji
2018-12-07
Informacja o wyborze oferty w konkursie na ochronę mienia w SP nr 114 w okresie 1 I - 31 XII 2018r.
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-18
Konkurs ofert na ochronę fizycząa mienia w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-17
Informacja o wyborze oferty w konkursie na ochrone fizyczną mienia w SP nr 114 w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2017r.
Data ostatniej modyfikacji
2017-01-03
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-16
Informacja o wyborze ofert w konkursach na organizację żywienia dla dzieci z grup przedszkolnych i uczniów klas I - VI w SP nr 114 oraz na dostarczanie do SP nr 114 mleka w ramach programu "Mleko w szkole" i owoców i warzyw w ramach programu "Owoce i
Data ostatniej modyfikacji
2016-05-16
Konkurs na dostarczanie do Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie mleka w ramach programu „Mleko w szkole”, owoców i warzyw w ramach programu „Owoce i warzywa szkole” w roku szkolnym 2016 / 2017.
Data ostatniej modyfikacji
2016-04-18
Konkurs na organizację żywienia dla dzieci z grup przedszkolnych i ucznów klas I – VI w Szkole Podstawowej nr 114 w Warszawie w roku szkolnym 2016 / 2017.
Data ostatniej modyfikacji
2016-04-18
Informacja o wyborze ofert w konkursach w SP nr 114 w okresie 01 stycznia - 31 grudnia 2016r.
Data ostatniej modyfikacji
2016-01-05
Zaproszenie do złożenia oferty na bieżącą konserwację i obsługę informatyczną urządzeń w SP nr 114 oraz nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-10
Konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników szkoły w okresie 01. 01. 2016r. - 31. 12. 2016r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-24
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia w okresie 01. 01. 2016r . - 31. 12. 2016r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-24
Przetarg na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 114
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-05
Informacja o wyborze ofert w konkursach w SP 114 w okresie 01.I-31.XII.2015r.
Data ostatniej modyfikacji
2014-12-22
Zaproszenie do złożenia oferty na bieżącą konserwację i obsługę urządzeń informatycznych w SP Nr 114 w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-25
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia w SP Nr 114 w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-25
Konkurs ofert na prowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w budynku SP Nr 114 w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-25
Konkurs ofert na sprawowanie praktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników SP Nr 114 w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-25
Protokół z konkursu ofert na żywienie grup przedszkolnych i uczniów klas I - VI na rok szkolny 2014/2015
Data ostatniej modyfikacji
2014-06-02
Konkurs ofert na żywienie grup przedszkolnych i uczniów klas I-VI na rok szkolny 2014/2015
Data ostatniej modyfikacji
2014-05-22
Informacja dot. zakupu sprzętu komputerowego dla uczniow Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie poniżej 14.000 Euro
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-27
Protokół z konkursu dot. bieżącej konserwacji i obsługi informatycznej urządzeń posiadających strukturę informatyczną w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie w okresie 01.I. - 31.XII.2014r.
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-27
Protokół z konkursu dot. sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie w okresie 01.I. - 31.XII.2014r.
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-27
Protokół z konkursu dot. ochrony fizycznej mienia w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie w okresie 01.I. - 31.XII.2014r.
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-27
Protokół z konkursu dot. prowadzenia dezynsekcji i deratyzacji w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie w okresie 01.I. - 31.XII.2014r.
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie Nr postępow
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-15
Zaproszenie do złożenia oferty na bieżącą konserwację i obsługę urzadzeń w Szkole Podstawowej Nr 114
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-15
Konkurs ofert na prowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w budynku szkoły w terminie 1.I.2014r. - 31.XII.2014r.
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-14
Konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników od 1.I.2014r. do 31.XII.2014r.
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-14
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów SP 114
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-14
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia od 1.I.2014r. do 31.XII.2014r.
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-14
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego
Data ostatniej modyfikacji
2013-09-17
Wybór oferty na żywienie grup przedszkolnych i uczniów klas I - VI w r. szk. 2013 - 2014
Data ostatniej modyfikacji
2013-06-05
Konkurs ofert na żywienie grup przedszkolnych i uczniów klas I - VI w r. szk. 2013-2014
Data ostatniej modyfikacji
2013-04-30
Wybór oferty na prowadzenie dezynfekcji i deratyzacji w budynku szkoły
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-07
Wybór oferty na obsługę serwisową sprzętu komputerowego i sieci w budynku szkoły
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-07
Wybór oferty na ochronę fizyczną mienia
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-07
Wybór oferty na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-07
Konkurs ofert na prowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w budynku szkoły
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-26
Konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-26
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-26
Konkurs ofert na obsługę serwisową sprzętu komputerowego i sieci w budynku szkoły
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-26
Wybór oferty na obsługę serwisową sprzętu komputerowego i sieci w budynku szkoły
Data ostatniej modyfikacji
2012-08-17
Konkurs ofert na obsługę serwisową sprzętu komputerowego i sieci w budynku szkoły
Data ostatniej modyfikacji
2012-07-06
Wybór oferty na żywienie
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-12
Konkurs żywienia dla dzieci z grup przedszkolnych i uczniów klas I - VI
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-08Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Informacja o wyborze oferty w konkursie na ochronę fizyczną mienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia w okresie 01 .01. 2019 - 31. 12. 2019r.
Informacja o wyborze oferty w konkursie na ochronę mienia w SP nr 114 w okresie 1 I - 31 XII 2018r.
Konkurs ofert na ochronę fizycząa mienia w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018
Informacja o wyborze oferty w konkursie na ochrone fizyczną mienia w SP nr 114 w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2017r.
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.
Informacja o wyborze ofert w konkursach na organizację żywienia dla dzieci z grup przedszkolnych i uczniów klas I - VI w SP nr 114 oraz na dostarczanie do SP nr 114 mleka w ramach programu "Mleko w szkole" i owoców i warzyw w ramach programu "Owoce i
Konkurs na dostarczanie do Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie mleka w ramach programu „Mleko w szkole”, owoców i warzyw w ramach programu „Owoce i warzywa szkole” w roku szkolnym 2016 / 2017.
Konkurs na organizację żywienia dla dzieci z grup przedszkolnych i ucznów klas I – VI w Szkole Podstawowej nr 114 w Warszawie w roku szkolnym 2016 / 2017.
Informacja o wyborze ofert w konkursach w SP nr 114 w okresie 01 stycznia - 31 grudnia 2016r.
Zaproszenie do złożenia oferty na bieżącą konserwację i obsługę informatyczną urządzeń w SP nr 114 oraz nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
Konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników szkoły w okresie 01. 01. 2016r. - 31. 12. 2016r.
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia w okresie 01. 01. 2016r . - 31. 12. 2016r.
Przetarg na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 114
Informacja o wyborze ofert w konkursach w SP 114 w okresie 01.I-31.XII.2015r.
Zaproszenie do złożenia oferty na bieżącą konserwację i obsługę urządzeń informatycznych w SP Nr 114 w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia w SP Nr 114 w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
Konkurs ofert na prowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w budynku SP Nr 114 w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
Konkurs ofert na sprawowanie praktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników SP Nr 114 w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
Protokół z konkursu ofert na żywienie grup przedszkolnych i uczniów klas I - VI na rok szkolny 2014/2015
Konkurs ofert na żywienie grup przedszkolnych i uczniów klas I-VI na rok szkolny 2014/2015
Informacja dot. zakupu sprzętu komputerowego dla uczniow Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie poniżej 14.000 Euro
Protokół z konkursu dot. bieżącej konserwacji i obsługi informatycznej urządzeń posiadających strukturę informatyczną w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie w okresie 01.I. - 31.XII.2014r.
Protokół z konkursu dot. sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie w okresie 01.I. - 31.XII.2014r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie
Protokół z konkursu dot. ochrony fizycznej mienia w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie w okresie 01.I. - 31.XII.2014r.
Protokół z konkursu dot. prowadzenia dezynsekcji i deratyzacji w Szkole Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie w okresie 01.I. - 31.XII.2014r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie Nr postępow
Zaproszenie do złożenia oferty na bieżącą konserwację i obsługę urzadzeń w Szkole Podstawowej Nr 114
Konkurs ofert na prowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w budynku szkoły w terminie 1.I.2014r. - 31.XII.2014r.
Konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników od 1.I.2014r. do 31.XII.2014r.
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów SP 114
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia od 1.I.2014r. do 31.XII.2014r.
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego
Wybór oferty na żywienie grup przedszkolnych i uczniów klas I - VI w r. szk. 2013 - 2014
Konkurs ofert na żywienie grup przedszkolnych i uczniów klas I - VI w r. szk. 2013-2014
Wybór oferty na prowadzenie dezynfekcji i deratyzacji w budynku szkoły
Wybór oferty na obsługę serwisową sprzętu komputerowego i sieci w budynku szkoły
Wybór oferty na ochronę fizyczną mienia
Wybór oferty na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej
Konkurs ofert na prowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w budynku szkoły
Konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej
Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia
Konkurs ofert na obsługę serwisową sprzętu komputerowego i sieci w budynku szkoły
Wybór oferty na obsługę serwisową sprzętu komputerowego i sieci w budynku szkoły
Konkurs ofert na obsługę serwisową sprzętu komputerowego i sieci w budynku szkoły
Wybór oferty na żywienie
Konkurs żywienia dla dzieci z grup przedszkolnych i uczniów klas I - VI
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa