Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Zaproszenie do złożenia oferty na bieżącą konserwację i obsługę informatyczną urządzeń w SP nr 114 oraz nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych

Zaproszenie - pobierz plik

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz plik

Zał. nr 2 - Formularz cenowy - pobierz plik

Zał. nr 3 - Oświadczenie - pobierz plik


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2015-12-09
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2015-12-09
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2015-12-09
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-12-10
Wersja standardowa