Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie Nr postępow

Sprzedaż i dostawa energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jedrzeja Cierniaka w Warszawie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) - pobierz SIWZ

Załącznik 1 (umowa) - pobierz umowę

Załącznik 2 (formularz ofertowy) - pobierz formularz

Załącznik 3 (odpowiedź na zapytania) - pobierz plik

 

 


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2013-11-13
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2013-11-15
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2013-11-15
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-11-15
Wersja standardowa