Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ogłoszenie wyników konkursu ofert na ochronę fizyczną mienia od 1 stycznia 2022r.Informujemy, że na konkurs dotyczący ochrony fizycznej mienia w Szkole Podstawowej nr 114 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r., wpłynęły 2 oferty:


  1. AGENCJI OCHRONY FOKUS z siedzibą przy ul. Obrazkowej 20A Warszawa.

  2. BIURO OCHRONY PANTERA z siedzibą ul. Armii Ludowej 9 m 2.

          Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły dokonała sprawdzenia ofert.

    Obie agencje zaoferowały taka samą stawkę za roboczogodzinę.

    Na odstawie analizy przedstawionej dokumentacji, komisja wybrała Agencję Ochrony FOKUS, ponieważ tylko ona spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszonym konkursie.

Firma Pantera nie przedstawiła certyfikatu ISO 9001, certyfikatu „Rzetelna Firma” i oświadczenia, że pracownicy pełniący dyżury w placówce posiadają wpis na listę osób kwalifikowanych i powinni posiadać świadectwo niekaralności.Załączniki:
Data ogłoszenia:
13-12-2021
Data wprowadzenia:  13-12-2021


Wprowadził Wieczorek Agnieszka (Szkoła Podstawowa nr 114) 2021-12-13
Aktualizujący Wieczorek Agnieszka (Szkoła Podstawowa nr 114) 2021-12-13
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2021-12-13
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-12-13
Wersja standardowa