Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników szkoły w okresie 01. 01. 2016r. - 31. 12. 2016r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie ogłasza konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

 

Zakres usług obejmuje profilaktyczne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników i kandydatów na pracowników szkoły w związku z postanowieniami art. 229 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy. Badania z zakresu medycyny pracy winny obejmować:

- badania analityczne (morfologia, OB, mocz - badania ogólne)

- cholesterol całkowity, cukier, EKG (stanowiska decyzyjne oraz nauczyciele wychowania fizycznego)

- RTG klatki piersiowej wg indywidualnych zaleceń lekarza medycyny pracy

- konsultacje laryngologa na rzecz pracowników zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli

- konsultacje okulisty na rzecz pracowników pracujących przy monitorach ekranowych przynajmniej 4 godz.

- wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy

- przedłużenie książeczki sanitarno - epidemiologicznej

- wyrobienie książeczki sanitarno epidemiologicznej z nosicielstwem.

 

Ilość planowanych osób do badań lekarskich wynosi – 20/30 pracowników.

 

Informacji szczegółowych udziela sekretarz szkoły pod nr tel. 22 - 679-46-92, 22 - 678-88-18. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40

03-550 Warszawa

w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 14.00 do dnia 14 grudnia 2015r. z dopiskiem „Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników".


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2015-11-24
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2015-11-24
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2015-11-24
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-11-24
Wersja standardowa