Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Konkurs ofert na sprawowanie praktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników SP Nr 114 w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r.

Konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników szkoły od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie ogłasza konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Zakres usług obejmuje profilaktyczne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników i kandydatów na pracowników Szkoły w związku z postanowieniami art. 229 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy. Badania z zakresu medycyny pracy winny obejmować:

-     badania analityczne (morfologia, OB, mocz - badania ogólne)

-     cholesterol całkowity, cukier, EKG (stanowiska decyzyjne oraz nauczyciele wychowania fizycznego)

-     RTG klatki piersiowej wg indywidualnych zaleceń lekarza medycyny pracy

-     konsultacje laryngologa na rzecz pracowników zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli

-     konsultacje okulisty na rzecz pracowników pracujących przy monitorach ekranowych przynajmniej 4 godz.

-     wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy

-      przedłużenie książeczki sanitarno – epidemiologicznej

-     wyrobienie książeczki sanitarno epidemiologicznej z nosicielstwem

Ilość planowanych osób do badań lekarskich wynosi – 20.

 

Informacji szczegółowych udziela sekretarz szkoły pod nr tel. 22-679-46-92, 22-678-88-18. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa

w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 16.00 do dnia 12 grudnia 2014 r. z dopiskiem „Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników".


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2014-11-24
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2014-11-24
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2014-11-25
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-11-25
Wersja standardowa