Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia w 2017 roku

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie ogłasza konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

W zakres usług wchodzą: pełnienie dozoru od godz. 20.00 do 5.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta w budynku szkoły, na terenie go otaczającym oraz boisku sportowym Orlik, którego szkoła jest administratorem.

Ponadto wymagane jest sporządzanie wydruków z obchodów dozorowanego rejonu; przekazanie pilotów antynapadowych pracownikom ochrony oraz dozorcom dziennym.

W przypadku zagrożenia wzywanie grup interwencyjnych; obsługiwanie przez pracowników ochrony systemu monitorującego; konserwacja systemu monitoringu szkolnego.

Agencja powinna posiadać:

·         doświadczenie w ochronie dużych obiektów oświatowych oraz w zabezpieczeniu obiektów sportowych

·         certyfikat ISO 9001

·         certyfikat „Rzetelna Firma”

·         ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 zł. Pracownicy firmy powinni posiadać świadectwo niekaralności.

Informacji szczegółowych udziela kierownik gospodarczy pod numerem tel. 022 - 679-46-92, 022-678-88-18. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na adres: Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 16.00 do dnia 09 grudnia 2016r. z dopiskiem Ochrona fizyczna mienia”.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2016-11-16
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2016-11-16
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2016-11-16
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-11-16
Wersja standardowa