Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia od 1.I.2014r. do 31.XII.2014r.

Konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia od 1.I.2014r. do 31.XII.2014r.

  Drukuj
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie ogłasza konkurs ofert na ochronę fizyczną mienia od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. W zakres usług wchodzą: pełnienie dozoru od godz. 20.00 do 5.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta w budynku szkoły, na terenie go otaczającym oraz boisku sportowym Orlik, którego szkoła jest administratorem.

Ponadto wymagane jest sporządzanie wydruków z obchodów dozorowanego rejonu, przekazanie pilotów antynapadowych pracownikom ochrony oraz dozorcom dziennym; w przypadku zagrożenia wzywanie grup interwencyjnych; obsługiwanie przez pracowników ochrony systemu monitorującego; konserwacja systemu monitoringu szkolnego.

Agencja powinna posiadać:

·         Koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia,

·         doświadczenie w ochronie dużych obiektów oświatowych oraz w zabezpieczeniu obiektów sportowych,

·         przydzieloną częstotliwość radiową

·         własny patrol kontrolny wykonujący kontrolę pracy ochrony co najmniej raz na dobę

·         ważny certyfikat ISO 9001:2008 (każdy z wykonawców jeśli występuje w konsorcjum)

·         ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 zł.

·         Pracownicy firmy powinni posiadać świadectwo niekaralności.

 

Należy złożyć ofertę z kalkulacją cenową w PLN oraz

·         kopię koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia

·       oświadczeń i wykazów obiektów, na których oferent świadczył usługi ochrony placówek oświatowych i sportowych

·       kopię pozwolenia radiowego wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej

·       kopię certyfikatu ISO 9001

·       oświadczenie o dysponowaniu grupą interwencyjną

·       kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

Informacji szczegółowych udziela kierownik gospodarczy pod numerem tel. 022-679-46-92, 022-678-88-18. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa

w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 16.00 do dnia 29 listopada 2013r. z dopiskiem „Ochrona fizyczna mienia”.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 13-11-2013
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 13-11-2013
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 13-11-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-11-2013
Liczba odwiedzin: 1142