Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencja i rejestry

Ewidencja i rejestry

  Drukuj
 

W Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

 

Sekretariat uczniowski:

1.    Księgi uczniów (dla uczniów szkoły)

2.    Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

3.    Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę

4.    Rejestr wydanych kart rowerowych

5.    Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły (księga absolwentów)

6.    Ewidencje wydanych zaświadczeń wyniku sprawdzianu w klasie (księga absolwentów)

7.    Księga odbioru dokumentów

8.    Ewidencja wydanych duplikatów świadectw

9.    Rejestr wydanych upoważnień

10.    Rejestr wydanych biletów ZTM

11.    Pocztowa książka nadawcza

12.    Rejestr opinii i orzeczeń

13.    Rejestr decyzji dyrektora szkoły (zwolnienia z wychowania fizycznego, zwolnienia ze sprawdzianu, odroczenie lub przyspieszenie obowiązku szkolnego, przyjęcie do klasy integracyjnej ucznia niepełnosprawnego).

Kadry:

1.    Wykaz pracowników pedagogicznych

2.    Wykaz pracowników administracji i obsługi

3.    Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi

4.    Rejestr wydanych legitymacji służbowych

5.    Ewidencja wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

6.    Ewidencja delegacji służbowych

7.    Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych

8.    Rejestr nieobecności w pracy

9.    Ewidencja zwolnień lekarskich

10.    Rejestr wydanych biletów ZTM

Sekretariat dyrektora:

1.    Kartoteki wydanej odzieży ochronnej

2.    Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły

3.    Dziennik korespondencyjny

4.    Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

5.    Rejestr skarg i wniosków

Dyrektor:

1.    Rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej

2.    Rejestr protokołów i księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych

Wicedyrektorzy:

1.    Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw

Kierownik świetlicy:

1.    Rejestr upoważnień do odbioru dzieci i uczniów ze świetlicy

2.    Rejestr kart zapisu dzieci do świetlicy

Dokumenty związane z BHP:

1.    Rejestr wypadków pracowniczych

2.    Rejestr wypadków uczniowskich

Udostępnianie informacji publicznej:

Szkoła Podstawowa nr 114 udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 114, m.st. Warszawy zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), są udostępniane na pisemny wniosek.

Wniosek w formie pisemnej należy składać w siedzibie szkoły lub przesłać:

- na adres pocztowy: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa

- lub faxem na nr 22/ 679 - 46 - 92; 22/ 678 - 88 - 18 (*).

Wniosek w postaci e - maila należy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp114.edu.pl lub szkola@sp114.edu.pl
 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 28-11-2012
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 22-10-2015
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 23-10-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-10-2015
Liczba odwiedzin: 2406