Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi jest szkołą publiczną i funkcjonuje w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty, Kartę Nauczyciela i Kodeks Pracy. Oprócz w/w przepisów w szkole obowiązują także akty prawne pozostające w związku z działalnością szkoły, a wydane przez:

 

a)    nadrzędne organy władzy i administracji państwowej

·      Ministerstwo Edukacji Narodowej

·      Ministerstwo Finansów

·      Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

 

b)   władze samorządowe organu prowadzącego Szkołę

 

c)  zarządzenia Kuratora Oświaty

W oparciu o wyżej wymienione przepisy prawne został opracowany statut Szkoły Podstawowej nr 114, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkoły oraz regulaminy wewnętrzne szkoły, które nie są sprzeczne ze statutem.

 

Zasady funkcjonowania szkoły

 

1.    Finansowanie szkoły – działalność edukacyjna szkoły jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz środków własnych.

 

2.    Działalność edukacyjna, opiekuńczo - wychowawcza – są oparte o:

- szkolny zestaw programów nauczania zawierający podstawy programowe kształcenia ogólnego i przedszkolnego

- arkusz organizacji szkoły

- programy profilaktyki i wychowawczy

- program pracy biblioteki

- program pracy świetlicy

- regulamin rady pedagogicznej

- regulamin samorządu uczniowskiego

- regulamin rady rodziców

- regulamin biblioteki szkolnej

- regulamin świetlicy

 

Dokumenty te znajdują się na stronie www.sp114.edu.pl.

 

 3.    Wynagradzanie pracowników:

 

·      nauczycieli – w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97, poz. 674 z 2006r. z późn. zm.) oraz regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2009r. i uchwały nr XXXIX/1036/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego

 

·      pracowników administracji i obsługi – w oparciu o Ustawę z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 50, poz. 398) oraz regulamin wynagradzania pracowników Szkoły Podstawowej nr 114.

 

 Wewnętrzne akty prawne dostępne są na stronie www.sp114.edu.pl w zakładce dokumenty.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 05-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 22-10-2015
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 23-10-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-10-2015
Liczba odwiedzin: 2010