Kanał Wyżej
Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2021/2022
 
e-mail: rr@sp114.edu.pl
 
Przewodniczący: Michał Stelmaszuk
Zastępca przewodniczącego:  Kowalczyk Anna
Sekretarz: Kaszperuk Małgorzata
Skarbnik: 
Przedstawiciele Rad Oddziałowych z poszczególnych klas do Rady Rodziców w SP114
Grupa przedszkolna - zastępca Kaszperuk Małgorzata
Klasa Ia – Strzałkowska Magdalena
Klasa Ib – Stokowska Monika
Klasa Ic – Musiał Sandra
Klasa IIa - Molendowska Agnieszka
Klasa IIb – Piotrowska Izabela
Klasa IIc -  
Klasa IIIa - Dąbrowska Barbara
Klasa IIIb – Stelmaszuk Michał
Klasa IIIc - Kaszperuk Małgorzata
Klasa IVa -
Klasa IVb –
Klasa Va -
Klasa Vb -
Klasa Vc - Pavlyuk Sylwia
Klasa VIa - Durowicz Anna
Klasa VIb – Metera Agnieszka
Klasa VIc – Kowalczyk Anna
Klasa VIIa - Gutowska Anna
Klasa VIIb -
Klasa VIIc -
Klasa VIId -
Klasa VIIe -
Klasa VIIIa –  Kołomański Marek
Klasa VIIIb - Marszałek Edyta
Klasa VIIIc - Razik Waldemar
Klasa VIIId - Gleba Zbigniew
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Rada Rodziców
Pracownicy administracji i obsługi
Uczniowie
Rada Pedagogiczna
Regulamin Organizacyjny Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Interacyjnymi
Scemat organizacyjny SP nr 114

Wersja standardowa