Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie jest szkołą publiczną, przyjmującą dzieci z obwodu szkoły.


Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie należą uczniowie mieszkający przy ulicach:


 • Barkocińska

 • Bieżuńska nr 1, 1d

 • Goławicka

 • Gorzykowska

 • Handlowa nr 3

 • Hodowlana

 • H. Junkiewicz

 • Kuflewska

 • Myszkowska

 • P. Skargi – nieparzyste od 1 do 11, parzyste od nr 2 do 6

 • Pratulińska nr 10, 10a

 • Pszenna

 • Radzymińska nr  od 87 do 128, 140, 148, 150, 150a

 • Rajgrodzka

 • Remiszewska

 • Stojanowska

 • J. Szczepanika nr 2

 • Święciańska

 • Tykocińska


Do klas integracyjnych przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni zamieszkali na terenie miasta st. Warszawy.


1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (akt założycielski z 1 września 2008r. zmieniający nazwę szkoły – uchwała Nr XXXIV/1034/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008r.)


2. Adres szkoły: ul. Remiszewska 40, 03 - 550 Warszawa


3. Szczególna forma prawna: jednostka samorządu terytorialnego


4. Organem prowadzącym szkołę jest: Urząd m.st. Warszawy


5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje: Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawie


6. Teren, na którym stoi szkoła jest własnością m.st. Warszawy.


7. Budynek szkoły i teren przyległy do budynku wraz z wyposażeniem stanowi własność m.st. Warszawy.


8. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.


9. Obsługę finansowo – administracyjną szkoły prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla dzielnicy Targówek.


10. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także z zysków pochodzących z działalności gospodarczej.


11. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.


12. Szkoła czyni wszystko, aby uczniom stworzyć optymalne warunki dla ich intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.


13. Umożliwia bezpłatną realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.


14. Wdraża ustalone dla oddziałów przedszkolnych treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.


15. Umożliwia realizację obowiązku szkolnego i zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania:


- etap pierwszy: klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna


- etap drugi: klasy IV – VIII – nauczanie przedmiotowe.


16. Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach prawa oświatowego.


17. Realizuje ustalone dla szkół podstawowych treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.


18. Realizuje tygodniowy wymiar godzin dla danego etapu edukacyjnego lub klasy zawarty w ramowym planie nauczania z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego.


19. Organizuje opiekę świetlicową jako pozalekcyjną formę opiekuńczo – wychowawczą działalności szkoły dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (lub opiekunów prawnych), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 27-11-2012
Aktualizujący Wieczorek Agnieszka (Szkoła Podstawowa nr 114) 01-10-2021
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 01-10-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-10-2021
Liczba odwiedzin: 2679