BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników od 1.I.2014r. do 31.XII.2014r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie ogłasza konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Zakres usług obejmuje profilaktyczne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników i kandydatów na pracowników Szkoły w związku z postanowieniami art. 229 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy. Badania z zakresu medycyny pracy winny obejmować:

- badania analityczne (morfologia, OB, mocz - badania ogólne)

- cholesterol całkowity, cukier, EKG (stanowiska decyzyjne)

- RTG klatki piersiowej wg indywidualnych zaleceń lekarza medycyny pracy

- konsultacje laryngologa na rzecz pracowników zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli

- konsultacje okulisty na rzecz pracowników pracujących przy monitorach ekranowych przynajmniej 4 godz.

- wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy

- przedłużenie książeczki sanitarno - epidemiologicznej

- wyrobienie książeczki sanitarno epidemiologicznej z nosicielstwem

Ilość planowanych osób do badań lekarskich wynosi – 28.

 

Informacji szczegółowych udziela sekretarz szkoły pod nr tel. 22-679-46-92, 22-678-88-18. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa

w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 16.00 do dnia 29 listopada 2013 r. z dopiskiem „Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników".

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 13-11-2013
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 13-11-2013
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 13-11-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-11-2013
Liczba odwiedzin: 1197